Typisk røntgenbillede af en person med skoliose. Billedet er set forfra med kurvatur mod højre i brystdelen og mod venstre i lændedelen

Hvad er skoliose?

Skoliose defineres som en strukturelt ændret udformning af rygsøjlens kurver. Det er en 3-dimensionel problematik, med rotation af rygsøjlen, en eller flere kurver til højre eller venstre side set bagfra samt ændring af udformningen af ryggens kyfose og lordose (de normale strukturelle kurver set fra siden). Sidstnævnte kan komme til udtryk som strukturel ”flatback”, ”hyperkyfose”, ”affladet lændelordose” eller ”hyperlordose”. Diagnosen stilles ud fra et røntgenbillede med måling af Cobb’s vinkel samt rotation. Definitionen på strukturel skoliose er Cobb’s vinkel >10° samt en torsion/rotation af rygsøjlen.

Prævalensen af idiopatisk skoliose er ca. 2-3% af befolkningen, og mange skolioser er ikke behandlingskrævende. Skoliose kan udvikles meget hurtigt i årene med primær vækst især mellem 10-13 år – vækst er dog altid individuel. De meget progressive skolioser ses oftere hos piger end drenge.

Set bagfra kan en skoliose i overordnede træk komme til udtryk som en C-formet eller S-formet skoliose, med kurver til højre eller venstre – men der findes mange varianter. Skoliosen benævnes efter placeringen på rygsøjlen:

  • Thorakale kurver ligger i brystkassen
  • Thorakolumbale kurver ligger i overgange mellem brystkasse og lænd
  • Lumbale kurver ligger i lænderyggen

Den primære kurve, er den med størst Cobb’s vinkel, og derudover findes kompensatoriske kurver. En kurve til højre bliver beskrevet som dextrokonveks, og en kurve til venstre beskrives som sinistrokonveks.

Når man undersøger, om en person muligvis har skoliose kan man ofte se en asymmetri på kroppen enten i skulderregionen, ved taljen eller som bækkenforskydning. For eksempel kan den ene skulder stå højere oppe end den anden, samt evt være protraheret, hvilket betyder, at den hænger lidt fremme. Her vil man samtidig se, at skulderbladet i samme side ”winger” og er forskudt mod siden og opad.

Der kan ofte ses en torsion af brystkassen, hvor ribbenene står drejet bagud i den ene side og frem i den anden.

Strukturel skoliose

Strukturel Skoliose er ofte defineret som en idiopatisk skoliose, hvilket betyder, at der ikke er fundet nogen årsag til, at skoliosen er opstået. Der forskes fortsat meget i ætiologien for skoliose, men der er fortsat ikke nogen klare svar, udover at det virker til at være multifaktorielt. Udover den idiopatisk skoliose kan en strukturel skoliose også skyldes andre sygdomme som f.eks:

  • Neuromuskulære sygdomme
  • Kongenitale tilstande (medfødte deformiteter)
  • Recklinghausen
  • Marfans samt andre sygdomme

Funktionel skoliose

Funktionel Skoliose opstår som en kompensation for en anden tilstand i kroppen. Dette kan være en benlængdeforskel, der får ryggen til at se skæv ud.

Idiopatisk skoliose er som udgangspunkt ikke en farlig sygdom, og mennesker lever normale, aktive og gode liv med skoliose. Behandlingen af skoliose afhænger af personens alder, Cobb’s vinkel, symptombillede og kosmetik/ kropsbalance.

For yderligere ressourcer om skoliose

SOSORT – Society on Orthopedic and Rehabilitation Treatment

SRS – Scoliosis Research Society