Typisk røntgenbillede af en person med skoliose. Billedet er set forfra med kurvatur mod højre i brystdelen og mod venstre i lændedelen

Hvad er skoliose?

Skoliose defineres som en strukturel deformitet af rygsøjlen med kurver i sideplanet, man skal dog opfatte skoliose, som en 3-dimensionel problematik og den skal behandles som dette. Diagnosen stilles ud fra et røntgenbillede samt en måling af Cobb’s vinkel og rotationen.

Scoliose er en skævhed i rygsøjlen, så der set bagfra er kurver mod højre eller venstre. Der er en primær kurve, som er den med størst vinkel og desuden kompensationskurver over og/ eller under. Som oftest er scoliosen formet som et S eller omvendt S. Den kan dog også være en lang C-formet kurve med en lille kompensation i nakke og/ eller overgangen til bækkenet.

Når man skal spotte, om en person har scoliose skal man se efter nogle nøglepunkter. Skulderen på den side, hvor den øvre kurve er (den thorakale ved ribbenene) står som oftest højere end den anden og den er også drejet lidt fremad. Man vil kunne se, at skulderbladet stritter bagud (winging).

Muskulaturen i den konvekse side (hvor kurven er) vil synes opspændt, det skyldes dog den rotation bagud i rygsøjlen, som sker sideløbende med udvikling af kurven. Denne rotation kan ses fra siden, hvor det ligner en øget kurvatur bagud.

Kigger man på bækken og hofter, kan der være en forskydning ud til højre eller venstre. Hos enkelte er bækkenet dog balanceret, så der ikke sker denne forskydning.

Skoliose kan være sekundært til en lidelse, som f.eks neuromuskulære sygdomme. I 75-80 % af tilfældene er skoliosen dog idiopatisk. Dvs at oprindelsen er ukendt.

Skoliose opdeles i Strukturel og Funktionel skoliose.

Strukturel skoliose

Det strukturelle skoliose betyder at der er strukturelle forandringer enten . Der vil i en strukturel skoliose altid forekomme rotation af rygsøjlen i området med kurven.

Opdelingen af skolioseoprindelse for strukturel skoliose:

  • Idiopatisk (75%-80%)
  • Neuromusculær (5%-7%)
  • Kongenital (10%)
  • Recklinghausen (2%-3%)
  • Andre (Marfan, Beals, … tumors)

Funktionel skoliose

Den strukturelle skoliose opstår som kompensation for en anden tilstand i kroppen. Det kan f.eks være en benlængeforskel, som får ryggen til at se skæv ud. I en foroverbøjning vil man dog kunne se, at der ikke er rotation af rygsøjlen.

Ca. 3-5% af børn og unge har skoliose. Ikke alle er dog behandlingskrævende. En skoliose defineres som en lateral kurve med Cobb’s vinkel på 10 grader eller mere samt rotation af rygsøjlen.

Piger er 10 gange mere udsatte for at få skoliose, der udvikler sig som drenge.

Skoliose er ikke som udgangspunkt en farlig sygdom, og mennesker lever normale, aktive og gode liv. Når diagnosen stilles bør personen henvises til en fysioterapeut med speciale på området. I Danmark findes der ikke så mange, men der bliver større og større opmærksomhed på området, så det vil forhåbentlig ændre sig i fremtiden.

Behandlingen af skoliose afhænger af personens alder, Cobb’s vinkel

For yderligere ressourcer om skoliose

SOSORT – Society on Orthopedic and Rehabilitation Treatment

SRS – Scoliosis Research Society