Risser tegn

I 1958 publiserede Joseph C. Risser sine fund vækst og afslutning af vækst i sin artikel: ”The Iliac Apophysis: An Invaluable Sign in the Management of Scoliosis.” Fundene ledte til et klassifikationssystem, som stadig bruges i dag til at vurdere skeletmodenhed.

I praksis benytter man røntgenbillede af bækkenet for at kunne se færdigdannelsen af den øverste bue (Crista Iliaca). Her kan man se udviklingen af knogledannelsen, og der inddeles i 6 stadier:

Risser 0-5

To forskellige 14-årige kan være henholdsvis Risser 0 eller Risser 5, så det er vigtigt at kigge på de biologiske faktorer hos det enkelte barn.

For piger opstår der en decideret vækstspurt i den tidlige fase af puberteten med en langsommere vækstfase mod slutningen.

For drenge foregår væksten mere stabilt og roligt gennem hele puberteten.

Risser 0:

Det første Risser stadie. Dette er tidspunktet, hvor den primære vækstspurt foregår. Denne fase ligger inden opstart på menstruation/stemmeskift.

Ossifikationen af epifyseskiven (vækstzonen) over bækkenkanten er ikke begyndt. Dette indikerer, at barnet stadig har et børneskelet, og at der er meget knoglevækst tilbage. Der ses en fuld udbrudt linje på bækkenet, hvor der ikke er en synlig sort linje under. Der kan tages fejl af Risser 0 og Risser 5, og da er det vigtigt at man tager andre biologiske indikatorer i brug, som f.eks. menstruationsstart (menarch)/stemmeskift.

Risikoen for progression af skoliosen er størst på dette tidspunkt i væksten, og det er vigtigt at man handler hurtigt med et barn i denne fase.

Risser 1:

På dette stadie er knogledannelsen af epifyseskiven (vækstzonen) på bækkenkanten begyndt. Ved Risser 1 er op til 25% af knogledannelsen sket startende fra yderkanten mod midten.

Typisk er piger Risser 1 lige efter opstart på menstruation (op til 3 måneder efter). Vi ser dog også piger, som er Risser 1 eller 2 uden at have fået menstruation endnu. Vægt og hormoner spiller ind, og ofte ses en forsinkelse af menstruation hos idrætsudøvere på højt plan.

Risser 2:

Når en person er Risser 2, er der fortsat en del restvækst tilbage, men væksten foregår langsommere end under vækstspurten i Risser 0.

På røntgenbillede af bækkenet vil man se, at mellem 25-50% af knogledannelsen på bækkenkanten, fra yderkant mod midten, er sket.

Risser 3:

Et røntgenbillede af bækkenet som viser 50-75% knogledannelse af epifyseskiven over bækkenkanten indikerer at personen er i Risser 3 stadiet.

På dette tidspunkt er risikoen for forværring mindsket, men der er fortsat stor mulighed for forbedring af kurven i den resterende vækstperiode.

Risser 4:

Når der ses en fuldstændig ”kappe” henover bækkenkanten og knogledannelsen af epifyseskiven dækker over 75% fra yderkanten mod inder kanten er man i Risser 4 stadiet.

Der er store forskelle på, hvilken behandling der tilbydes til personer i Risser 4.

Risikoen for forværring af kurven er mindre på dette tidspunkt. På den anden side er der fortsat mulighed for forbedring både af Cobb’s vinkel samt ATR i denne periode samt holdningskorrektion. Er kurven > 30° vil der fortsat være risiko for progression i voksenlivet, og især ved en kurve i denne størrelsesorden giver det god mening med 3-dimensionelt fuldtidskorset.

Risser 5:

Risser 5 er det sidste Risser stadie. Ved dette stadie er fuld skeletvækst nået og personen vurderes at have et voksenskelet.

På dette tidspunkt er den primære behandling hverdagskorrektioner og specifikke øvelser for skoliosen. Formålet vil være at undgå progression i voksenårene.

Efter endt skeletvækst kan der fortsat opnås kosmetisk (holdnings) korrektion ved brug af 3-dimensionelt korset.

Læs mere DANSK SKOLIOSE CENTER