Første konsultation

Vi har afsat 90 minutter til denne konsultation, da vores erfaringer har vist os, at tiden er nødvendig, for at vi kan komme hele vejen omkring patienten og denne kan komme hjem med værktøjer i baggagen til at håndtere sin skoliose.

Dette er især vigtigt med BØRN og TEENAGERE, som er i primær vækst, og hvor der er høj risiko for progression af kurven (afhængigt af Cobb’s vinkel).

Grundig screening

 • Historik fra patienten og behandlingsforløb indtil nu. Der gennemgås evt tidligere korsetteringsforløb, informationer fra læger og andet fagpersonale, smertehistorik, funktionsproblemer i dagligdagen.
 • Gennemgang af medbragte røntgenbilleder, observation af patienten med holdningsanalyse og vurdering af kompensationer og belastningsmønstre.
 • Måling af Cobb’s vinkel på røntgenbilleder.
 • Adam’s test med måling af rygsøjlens rotation (ATR).
 • Fastlæggelse af kurvemønster efter Lehnert-Schroth terminologi.
 • Risikovurdering for progression baseret på alder, Cobb’s vinkel, menarch/stemmeskift (biologisk alder).
 • 5 billeder tages af patienten til at kunne følge udviklingen i holdning over tid
 • Historik omkring skoliosen, behandlingstiltag, arbejds/hverdagssituation, deltagelse i sport og fritidsliv, smerter mm
 • Fysisk undersøgelse med holdningsanalyse, der tages billeder som gennemgåes med patienten, så denne kan visualisere sine kompensationer i kroppen
 • Gennemgang af røntgenbillede, måling af Cobb’s vinkel samt evt. røde flag
 • Måling af ATR (rotation af rygsøjlen) med Scoliometer
 • Udregning af risikofaktor for børn/unge (risiko for progression)
 • Gennemgang af behandlingsmuligheder afhængigt af personens alder, kurvestørrelse, smerter, hverdag mm. Det er især vigtigt at informere om korsetbehandling, hvis dette er primærbehandlingen for personen på gældende tidspunkt
 • Klassificering af personen ud fra Schroth (ALS) klassifikation – dette er vigtigt i forhold til valg af øvelser og hverdagskorrektioner
 • Information om træningsmængde og mulig effekt af denne

Information

Patienten skal lære sin ryg at kende samt de kompensationer man laver grundet kurverne. Det er vigtigt, at der bruges tid på at personen forstår, HVORFOR bestemte ændringer skal ske og øvelser laves på en bestemt måde. Det er forskelligt, hvor langt vi når den til første konsultation. Dette afhænger af personens øvrige problemstillinger, smerter, korsetbehandling, risiko, operationer, kropsbevidsthed.

 • Der gives grundig information om kurvemønster og kompensationer.
 • Der instrueres i hverdagskorrektioner for at flytte personen væk fra kompensationsmønstrene så meget af dagen som muligt (stående, siddende, liggende, gående osv).
 • Der instrueres i hverdagsøvelser, som kan laves hjemme eller i skole/på arbejde.
 • Der instrueres i RAB (Schroth korrektionsvejrtrækning), som er et vigtigt element i øvelserne.
 • Der introduceres til Power Schroth øvelser.

Hvad skal medbringes

 • Røntgenbilleder og anden vigtig information.
 • En sportstop og tætsiddende underbukser (til brugbare billeder og nemmere screening). Samme tøj må evt gerne bruges til de efterfølgende retjek og billeder, når det er muligt.
 • Bruges korset skal dette medbringes.

Hverdagskorrektioner

Patienten instrueres i ændringer til hverdagsstillinger: siddende, stående, gående, liggende (mm ved andre behov). Disse korrektioner er af stor vigtighed for korrektionspotentialet.

Hverdagsøvelser

Der instrueres i hverdagsøvelser, som kan lægges ind som en del af hverdagsrutinerne. Hvis man f.eks. er i skole eller arbejder siddende udleveres hverdagsøvelse til pauser, som kan udføres siddende på stolen. Disse tilrettes i forhold til skoliosen og personens hverdagsaktiviteter i øvrigt

Power Schroth øvelser

Afhængigt af mængden af informationer personen kan rumme, hvor meget vi skal gennemgå,  kroppens tilstand og egen kropsforståelse instrueres patienten i Power Schroth øvelser som korrigerer skoliosen/kroppen i 3 plan.