Adam’s test – ATR

Ved en strukturel skoliose forekommer der altid rotation af rygsøjlen. Den drejer som oftest bagud i samme side som kurven. Har personen flere kurver, vil der være rotationer i begge retninger. Denne rotation går under betegnelsen ATR.

ATR = Axial trunk rotation

Adam’s test bruges i den kliniske undersøgelse for at få et objektivt mål af rotationen. Der benyttes et Scoliometer (som fungerer som et waterpas), hvor der er lavet en udhuling til rygsøjlen. Dette sikrer korrekt måleteknik. Måleusikkerheden (bias) er +/- 1°

I ScolioFys laves Adam’s test ved første konsultation, hvor målene skrives i journalen. Derefter bliver målingerne foretaget løbende ved opfølgende konsultationer. Selvom der ikke er en fuldstændig sammenhæng mellem Cobb’s vinkel og ATR, vil en forværring af ATR være en indikator for progression af kurven.

Vi bruges målet til at dokumentere forbedring og forværring i behandlingsforløbet.