S-kurve

C-kurve

Cobb’s vinkel

Cobb’s vinklen er betegnelsen for målet af den sidevers kurve, der ses ved skoliose.

Denne måling foretages på røntgenbilledet, hvor der måles fra toppladen af den mest hældende ryghvirvel i toppen af kurven og bundpladen af den mest hældende ryghvirvel i bunden af kurven.

Udfra vinklen defineres sværheden af skoliosen, og målet benyttes samtidig til at beregne risikoen for progression.

Måleusikkerheden (bias) er +/- 5°

Mild skoliose: 10-24 grader

Behandlingen af en skoliose af denne størrelse afhænger af personens alder.

Hos en voksen er risikoen for progression næsten 0 ved en kurve af denne størrelse. Smerterne er ikke proportionel med Cobb’s vinklen, og derfor kan en lille kurve give problemer over tid grundet skæv belastning. Behandlingen til voksne vil primært være kurvespecifik træning og instruktioner i hverdagskorrektioner.

Hos et barn:
Behandlingen afhænger af personen alder, og hvor man er på vækstkurven.

Det er meget lettere at behandle en bevægelig mindre kurve i de tidlige år og derved undgå at den udvikler sig til en større kurve, end at man først starter når den er større og med alderen mere roteret og stivere.

Målet med behandlingen til denne patientgruppe er at undgå progression af kurven, så der kræves korsetbehandling eller operation.

Moderat skoliose: 25-49 grader

Voksne:
Ved en Cobb’s vinkel >30° viser forskningen, at der er risiko for progression som voksen. Jo større kurve desto større risiko for forværring, men dette afhænger samtidig af kurvetype samt placering. Primær behandling vil være træning med kurvespecifikke øvelser 2-3 gange ugentligt samtidig med korrektion af hverdagsstillinger.

Børn:
Behandling af børn/unge afhænger fuldt ud af deres resterende vækst, og om de er i gang med den primære vækstspurt.

Valget af behandling vælges ud fra en risikovurdering og vil være en af følgende tiltag:

  • Hverdagskorrektion og specifik træning
  • Fuldtidskorset som primær behandling understøttet af specifik træning
  • Fuldtidskorset alene

Svær skoliose: > 50 grader

Voksne:
Den primære risiko for progression af kurven er ved en kurve på mellem 50-75° Cobb’s vinkel (0,5-1° årligt).

Lændekurver hos personer mellem 50-70 år er i speciel risiko for progression med op til 2° årligt.

I overgangsalderen skal man være opmærksom på, at en kurve som ellers ikke er progredieret over årene pludselig kan blive progression både på Cobb’s vinkel og rotation (ATR).

Der er god effekt af behandling med korrektion af hverdagsstillinger, fokus på at vedholde lændesvajet samt specifik træning 2-3 gange ugentligt. Sekundært kan specifik manuel behandling og specifikke stræk af nervevæv og bløddele øge mobiliteten og nedsætte smerter.

Korsetbehandling af denne patientgruppe er mulig med Physio-logic og Spondylogic korsetter. Læs mere (INDSÆT LINK TIL DANSK SKOLIOSECENTER). I ScolioFys er vi uddannet til at teste for relevant korset til netop dig.

Børn:
Nyere forskning viser god effekt med korsettering af denne størrelse kurver. Korsettet der bruges til denne behandling er Cheneau Gensingen (GBW) korsettet. Læs mere på DANSK SKOLIOSE CENTER.

Valget af korset beror på barnets resterende vækst (Risser), da muligheden for at ændre kurven afhænger af resterende knoglevækst.

Specifik træning og korrektion af hverdagsstillinger vil være en del af behandlingstilbuddet, evt. sideløbende med korsetbehandling.