Typisk røntgenbillede af en person med Scheuermann

Hyperkyfose

Som udgangspunkt har mennesker en kyfose (runding) i brystkassen og en lordose i lænden (svaj). Normalværdien for kyfosen ligger mellem 20-45°. Graden udmåles på et røntgenbillede set fra siden (Lat). Ved en kurve > 45° kaldes det hyperkyfose.

Kyfosen kan være enkeltstående, den kan også være kombineret med en skoliose. I disse tilfælde er betegnelsen kyfoskoliose.

Den øgede kyfosering kan være posturalt (holdnings) betinget grundet svag muskulatur og dårlige positioner i hverdagen eller strukturel grundet f.eks Scheuermanns sygdom.

Den øvrige rygsøjle påvirkes af hyperkyfosen, og derfor opleves der typisk smerter i det område, hvor ryggen runder mest samt i lænd og/eller nakke. Dette smertemønster ses både hos børn og voksne.

Postural hyperkyfose kan med fordel trænes ved hjælp af den rette fysioterapeutiske indsats. Hos børn og unge vil hyperkyfosen som oftest være fleksibel og dermed lettere at korrigere, hvorimod der med årene opleves en større rigiditet samt progression af kyfosen. I fysioterapien oplever vi hos de voksne med hyperkyfose er de typiske klager udover smerter at det er svært at holde sig oprejst i længere tid (f.eks. siddende) og mange oplever åndedrætsbesvær i aktivitet.

Scheuermann

Scheuermanns sygdom diagnosticeres ved hjælp af et røntgenbillede fra siden. Der ses en øget kyfosering (>45°) i brystkassen eller overgangen mellem brystkasse og lænd samt tre eller flere kileformede hvirvler i forbindelse med hinanden.

Der kan desuden ses uregelmæssigheder i ryghvirvlernes endeplader også kaldet Schmorlske impressioner. Derudover vil discus også være mindre end normalt.

Scheuermann udvikles oftest hos unge i slutningen af vækstspurten.

Holdningen grundet Scheuermann kan forværres ind i voksenlivet, med foroverbøjet holdning og øget rigiditet i ryggen til følge, og det bliver med tiden mere vanskelligt at holde sig oprejst. Åndedrætten påvirkes af den foroverbøjede holdning og rygmusklerne udtrættes. Der opleves ofte smerter i lænd, midtryg og/eller nakke.

Med den rette konservative behandling er der gode muligheder for at forebygge forværring af tilstanden og mindske risikoen for gener samt at reducere de gener der måtte være. Det kræver en individuel vurdering, da sygdommen kan manifestere sig forskelligt i rygsøjlen. Behandlingen kan bestå af træning vejledt af en fysioterapeut, mobilisering samt korsetbehandling.

Hos børn og unge i vækst er de internationale retningslinjer, at der benyttes korsetbehandling ved kyfose >50° for at bremse udviklingen af sygdommen.

Læs mere om korsetbehandling med Kyphologic® og Physio-logic® korset her