Hvad er Schroth metoden?

Schroth metoden er en konservativ metode til behandling af skoliose, som benytter specifikke øvelser baseret på kurvemønstret i skoliosen. Øvelserne er asymmetriske og ligner ikke “almindelige” rygøvelser, som mange med skoliose traditionelt bliver sat til at lave.

Schroth metoden benytter en specifik åndedrætsteknik- kaldet RAB (rotational angular breathing), hvor ind- og udånding bruges til at de-rotere og stabilisere i den kurvespecifikke øvelse. Personer der stifter bekendtskab med skoliosespecifik træning med Schroth metoden bliver ofte overraskede over dens gavnlige effekt.

At lære sin ryg og kurver grundigt at kende og at arbejde konsistent med at korrigere ubalancerne er essentielt i forhold til at være succesfuld med at kontrollere sin skoliose. Mulige effekter af at lære og praktisere Schroth træningen er:

  • bremset  eller mindsket progression (teenagere)
  • de-rotation af rygsøjlen
  • bedret lungefunktion (især ved thorakale kurver)
  • øget udvidelse af brystkasse
  • forbedret holdning
  • reduktion eller eliminering af smerter
  • hjælp til selvhjælp – kontroller skoliosen

Schroth metodens ophavskvinde Katharina Schroth udviklede metoden i 1920’erne i Tyskland og metoden er den mest testede og foretrukne konservative behandlingsmetode i mange lande.

I Danmark har der generelt været meget lille kendskab til metoden i fysioterapeutiske kredse, og på nuværende tidspunkt er der kun ganske få uddannede Schroth terapeuter i landet.

Schroth metoden tilrettes individuelt til den enkelte person betinget af den type skoliose vedkommende har. Der instrueres i specifikke øvelser, der spejler kurven og overkorrigerer i modsatte retning.

I 1921 begyndte Katharina Schroth, som selv led af skoliose, at behandle personer med skoliose – ofte med kurver omkring 80°. I Meissen, Tyskland åbnede hun en klinik, hvor patienterne kom på længere internatophold ofte op til 3 måneder ad gangen. Hun arbejdede med spejle for at give feedback til personen om den holdningskorrigerende effekt af træningen. Spejle er den dag i dag fortsat et vigtigt værktøj i træningen og bevidstgørelse af personen om sin skoliose og holdning.

Med tiden deltog Katharinas datter Christa Lehnert-Schroth side om side med sin mor i behandlingen af personer med skoliose samt videreudvikling af metoden. Christas søn Hans-Rudolf Weiss har siden udviklet Schroth Best Practice® metoden, som inkorporerer hverdagskorrektioner sideløbende med de korrigerende Schroth øvelser

Katharina Schroth

Schroth metoden udvikledes i 1921 af Katharina Schroth i Tyskland. Hun havde selv skoliose og fandt ud af, at ved at fylde luft i den konkave side af kurven med indåndingen kunne kun korrigere skoliosen. Hun fik efterhånden mere og mere kontrol over sin skoliose ved at træne og notere sig, hvilke korrektioner havde den ønskede effekt.

Katharina Schroth var lærer på en Business school i Tyskland med succesen med at korrigere sin egen skoliose fik hende til at ønske at hjælpe andre. Hun åbnede derfor en klinik, hvor hun havde patienter med store kurver i længere forløb og begyndte at dokumentere sit arbejde med fotografier og tegninger.

I sin livstid fik hun flere priser og erkendtligheder for sit arbejde med skoliose i Tyskland. Hun døde i 1985.

Christa Lehnert-Schroth, PT

Christa Lehnert-Schroth var uddannet fysioterapeut i 1940’erne i Tyskland. Hun brugte meget af sit liv dedikeret til behandling af skoliose og startede med at beskrive anatomien og funktionen af moderens metode. Hun udviklede klassifikationen af skoliose i de 7 kurvetyper, som til stadighed af grundstenen i Schroth metoden.

Hun åbnede sammen med sin mor en klinik i Bad Sobernheim, hvor de behandlede patienter i længere internater samtidig med, at hun beskrev metoden grundigere i sin bog til praktiserende i skoliose Three Dimensional Treatment for Scoliosis: A Physiotherapeutic Method for Deformities of the Spine, som er oversat til flere sprog og beskriver Schroth metoden i detaljer. Hun var leder af klinikken i Bad Sobernheim indtil 1995, hvor hendes søn Dr. Hans-Rudolf Weiss tog over. Nu er klinikken overtaget af Asklepios gruppen.

Dr. Hans-Rudolf Weiss

Dr. Weiss er tredje generation af Schroth familie og har dedikeret sit arbejdsliv til at forbedre livet for personer med skoliose. Han er uddannet ortopædkirurg og kiropraktor. Han har arbejdet på at udbrede kendskabet til Schroth metoden og familiearven. Dr. Weiss underviser internationalt og har sin private praksis i Gensingen, Tyskland. Han arbejdede sammen med sin mor Christa Lehnert-Schroth på deres klinik i Bad Sobernheim, Tyskland og fortsatte som chef på klinikken efter denne blev overtaget af Asklepios hospital.

Han bygger et netværk af Schroth Best Practice® terapeuter over hele verden som instruktør på Schroth Best Practice kurser, og han har uddannet Schroth Best Practice Instruktører, som underviser i hele verden. Han er Senior Board member i Schroth Best Practice Academy.

Dr. Weiss har udviklet det Schroth kompatible Cheneâu GensingenÒ (GBW) korset og fortsætter med udviklingen af dette for at sikre unge med skoliose det mest effektive og mindst belastende korset. Korsettet benyttes internationalt og i Skandinavien gennem Dansk Skoliose Center.