Typisk røntgenbillede af en person med Scheuermann

Behandling af Scheuermann

Der henvises ofte til fysioterapi med en diagnose som Scheuermann. Der er dog stor forskel på den behandling der tilbydes, og som kan bestå af rygtræning, styrketræning og manuel behandling. Hos voksne søges der oftest behandling grundet rygsmerter, og samtidig ønskes det at undgå forværring af foroverbøjet holdning.

Hos ScolioFys har vi specialiseret og i behandling af netop Scheuermanns sygdom, og ligesom med skoliose kræver denne diagnose en specifik tilgang i forhold til hver enkelt patient. Derfor skal der medbringes røntgenbilleder til første konsultation. På disse vil vi analysere rygsøjlens kurver og kompensationer i både sideplanet (Lat) og set bagfra (PA). Derudover måler vi kyfosen og eventuelle skolioser, så vi kender kurvernes størrelse. Dermed sikrer vi, at den behandling vi igangsætter adresserer alle kurver og ikke kompromitterer et område mens vi behandler den primære problematik. Vi lægger altid stor vægt på at undersøge lænderyggen på røntgen, da der ofte i forbindelse med Scheuermann findes store kompensationer og andre risikofaktorer, som vi skal have overblik over inden opstart på behandling.

I opstarten af et behandlingsforløb vil vi lave en 4D Formetric scan som giver et visuelt overblik over ubalancerne i den afslappede stående stilling. Derudover tager vi billeder af patienten forfra, bagfra og fra siderne samt i forover bøjning, så patienten kan få overblik over sin naturlige holdning, og hvorfor og hvordan vi ønsker at korrigere dette. Derudover måles rotation (ATR) med Scoliometer, da der ofte findes en mindre skoliose i forbindelse med Scheuermann, og denne skal naturligvis også adresseres i behandlingen.

ScolioFys behandlingsforløb for Scheuermann vil oftest bestå af:

  • Holdningskorrektion
  • Korrektion af hverdagsstillinger til aflastning af smerter
  • Mobiliseringsøvelser og specifikke stræk
  • Schroth øvelser for hyperkyfose
  • Specifik styrketræning
  • Manuel behandling
  • Shockwave terapi
  • Vejledning om korsetbehandling til børn i vækst samt smerteaflastning og holdningskorrektion til voksne

Der foretages altid en individuel vurdering af behov for individuel træning/vejledning, behov for behandling samt deltagelse i holdtræning, og derfor vil alle forløb være individuelt tilrettede. Vi arbejder ikke med ”standardforløb”. Målet med behandlingen er at gøre patienten selvkørende og bevidst om uhensigtsmæssige bevægemønstre, samt gennem træning og korrektion at mindske behovet for fremtidig behandling.