Priser

Første konsultation (90 min): 1.300,-

Opfølgningstider (30 min): 400,-

Holdtræning: Ifølge gældende takst fra Regionernes overenskomst med fysioterapeuterne (§62 er uden egenbetaling, og §51 har delvist egenbetaling). Der er tilskud fra danmark.

Udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før:
Fra førstegangskonsultation: 500,-

Fra opfølgningstid: 200,-

Vi er selvstændige og får derfor ikke løn, når folk udebliver og der ikke når at komme en ny patient i kalenderen. Derfor er vi nødt til at opkræve gebyr for udeblivelse.

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice