Vederlagsfri fysioterapi

Som skoliosepatient er du, ifølge Sundhedsstyrelsens regler, vederlagsfri til holdtræning udelukkende, hvis du har en Cobb’s vinkel over 20º og er progressiv.

Hvornår er man progressiv

Børn og unge er progressive mens de stadig vokser. De er mest progressive i præ-puberteten og indtil de for pigers vedkommende har fået menstruation og for drenge stemmeskift. Fingerreglen er, at man vokser ca. 2 1/2-3 år efter dette tidspunkt.

Som voksen er man progressiv, hvis kurven har en Cobb’s vinkel over 30 grader (jo større kurve desto større risiko for forværring).
Man skal som voksen kvinde især være opmærksom i overgangsalderen, hvor man kan blive mere aggressivt progressiv igen.

Du har kun adgang til vederlagsfri fysioterapi til individuelle konsultationer, hvis du betegnes som havende svært fysisk handicap – du kan læse mere om kravene til dette, men grundlæggende kræver det, at du ikke kan klare dig selv i 24 timer uden hjælp. Man opfylder ikke kriterierne ved at være opereret eller at bruge korset.

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice