Første konsultation – screening og information

Ny patient hos ScolioFys

Hos ScolioFys ved vi, at enhver person med skoliose er speciel. Ikke to skolioser er helt ens, og det er personerne heller ikke. Vi ved også, at der ikke findes noget Quick fix til skoliose. Man kan ikke fuldstændigt fjerne en skoliose hverken med operation, korset eller træning. Man kan undgå at skoliosen forværres og forsøge at mindske skoliosen og de gener man kan have fra den.

Derfor er det vigtigt, at der laves en grundig undersøgelse, når du kommer som skoliosepatient første gang. Der er meget, der skal gennemgåes, og det er vigtigt af du (og evt dine forældre) har fuldstændigt styr på de valgmuligheder, der er for dig.

Vi har afsat 90 minutter til denne konsultation, da vores erfaringer gennem de sidste 3 ½ år har vist os, at tiden er nødvendig, for at vi kan komme hele vejen omkring patienten og denne kan komme hjem med værktøjer i baggagen til at håndtere sin skoliose. Dette er især vigtigt med BØRN og TEENAGERE, som er i primær vækst, og hvor der er høj risiko for progression af kurven (afhængigt af Cobb’s vinkel).

En screening hos ScolioFys indeholder:

  • Historik omkring skoliosen, behandlingstiltag, arbejds/hverdagssituation, deltagelse i sport og fritidsliv, smerter mm
  • Fysisk undersøgelse med holdningsanalyse, der tages billeder som gennemgåes med patienten, så denne kan visualisere sine kompensationer i kroppen
  • Gennemgang af røntgenbillede, måling af Cobb’s vinkel samt evt. røde flag
  • Måling af ATR (rotation af rygsøjlen) med Scoliometer
  • Udregning af risikofaktor for børn/unge (risiko for progression)
  • Gennemgang af behandlingsmuligheder afhængigt af personens alder, kurvestørrelse, smerter, hverdag mm. Det er især vigtigt at informere om korsetbehandling, hvis dette er primærbehandlingen for personen på gældende tidspunkt
  • Klassificering af personen ud fra Schroth (ALS) klassifikation – dette er vigtigt i forhold til valg af øvelser og hverdagskorrektioner
  • Information om træningsmængde og mulig effekt af denne
Hverdagskorrektioner

Patienten instrueres i ændringer til hverdagsstillinger: siddende, stående, gående, liggende (mm ved andre behov). Disse korrektioner er af stor vigtighed for korrektionspotentialet.

Hverdagsøvelser

Der instrueres i hverdagsøvelser, som kan lægges ind som en del af hverdagsrutinerne. Hvis man f.eks. er i skole eller arbejder siddende udleveres hverdagsøvelse til pauser, som kan udføres siddende på stolen. Disse tilrettes i forhold til skoliosen og personens hverdagsaktiviteter i øvrigt

Power Schroth øvelser

Afhængigt af mængden af informationer personen kan rumme, hvor meget vi skal gennemgå,  kroppens tilstand og egen kropsforståelse instrueres patienten i Power Schroth øvelser som korrigerer skoliosen/kroppen i 3 plan.

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice