Behandlingsforløb

Behandlingsforløb for personer bosiddende i Danmark

Indtil nu har behandlingsmulighederne for skoliosepatienter i Danmark været meget begrænsede. Få fysioterapeuter her i landet arbejder med specialiseret træning og vejledning af skoliosepatienter.

Det er ærgerligt, da der findes god evidens for træning efter disse principper. I lande som Tyskland, Holland, England og USA har der længe været fokus på træning som en del af interventionen for patienterne, mens fokus i Danmark primært har været på korsettering og operation.  Opfølgningen af børn/ unge med skoliose foregår udelukkende på de ortopædkirurgiske afdelinger på de store hospitaler.

Hos ScolioFys træner vi med patienterne. Vi træner og instruerer efter Schroth Best Practice metoden. Alle patienter kan træne uanset om de er opererede, er i korset og om de har små eller store kurver.

Mulige behandlingsforløb

ScolioFys er pr. 1. marts 2018 startet i egen klinik.

Ønsker man at deltage i holdtræning på et af skolioseholdene, skal man først igennem en individuel screening. På holdene trænes med de specifikke øvelser og tilretninger, som du har fået i forhold til netop din skoliose.  Når du har været til opstartskonsultation er du klar til at starte på skoliosehold, hvis du ønsker dette.

Det er også muligt at køre intensive forløb, hvor vi tilrettelægger det i forhold til dine ønsker I det tilfælde kan du sende mail med dine ønsker og spørgsmål, så vender vi tilbage med forslag til forløb og priser.

Det er muligt at søge kommunen om tilskud til et intensivt forløb og transport, ligeså vel som man kan få tilskud til at tage på intensivt ophold på klinikker i Tyskland og England. Det er kommunerne der kender reglerne for dette.

Schroth Best Practice terapeuter arbejder principielt med “hjælp-til-selvhjælp”.
Du lærer selv at håndtere din skoliose og træning, og træningen kan foregå alle steder – hjemme, i fitness center, i forbindelse med anden træning, på arbejdet og på skoliosehold på ScolioFys klinikken. Det er derfor meget individuelt, hvordan behandlingsforløbene ser ud. Du kommer ikke til at skulle til individuelle konsultationer hos os to gange om ugen i en længere periode, som du måske tidligere har oplevet. 

Efter første konsultation er det muligt at opstarte på mini skoliosehold på klinikken. Disse bookes på nettet, hvilket du får adgang til, når du bliver oprettet som skoliosepatient på klinikken ved første konsultation.

Skoliose børne/ungehold
Skoliose børne/ungehold

Derefter afhænger det af patientens generelle tilstand (smerteniveau, andre sygdomme mm), fysiske form, kropsbevidsthed samt om man er vant til at træne, hvordan det skrider fremad. Der er ikke to personer med skoliose, som er ens. Derfor taler vi med den enkelte om den optimale måde at lave forløb på.

For patienter fra andre landsdele

Der er heldigvis kommet nogle flere fysioterapeuter i Danmark, som har uddannet sig til at kunne foretage en grundig screening og instruktion af skoliosepatienter. Du kan finde en Schroth Best Practice terapeut tættest på dig her.

Du er stadig velkommen hos os. Vi tager patienter fra hele landet samt Skandinavien.

Det er vigtigt, at det fagpersonale du møder, som barn med skoliose eller forældre til børn med skoliose, kan vejlede i forhold til korsettering, hvis risikovurderingen viser, at dette er det vigtigste behandlingstilbud på nuværende tidspunkt.

 

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice