Behandlingsforløb

Behandlingsforløb for personer bosiddende i Danmark

Indtil nu har behandlingsmulighederne for skoliosepatienter i Danmark været meget begrænsede. Få fysioterapeuter her i landet arbejder med specialiseret træning og vejledning af skoliosepatienter.

Det er ærgerligt, da der findes god evidens for træning efter disse principper. I lande som Tyskland, Holland, England og USA har der længe været fokus på træning som en del af interventionen for patienterne, mens fokus i Danmark primært har været på korsettering og operation.  Opfølgningen af børn/ unge med skoliose foregår udelukkende på de ortopædkirurgiske afdelinger på de store hospitaler.

Hos ScolioFys træner vi med patienterne. Vi træner efter Schroth Best Practice metoden. Alle patienter kan træne uanset om de er opererede, er i korset og om de har små eller store kurver. Nyeste forskning viser især god effekt af træningen på kurver over 30 grader.

Mulige behandlingsforløb

Vi arbejder hos ScolioFys på klinik hos Nørrebro Fysioterapi. Vores specialisering gør, at vi ikke kan arbejde med skoliose på ydernumrene. Alle individuelle konsultationer er derfor med fuld egenbetaling. Ønsker man at deltage i holdtræning på et af skolioseholdene på klinikken, foregår det indenfor overenskomsten med regionen og med tilskud til træningen på vederlagsfri henvisning eller med delvis egenbetaling. Når du har været til opstartskonsultation er du klar til at starte på skoliosehold, hvis du ønsker dette.

Det er også muligt at køre intensive forløb, hvor det er med fuld egenbetaling, hvis man ønsker andre forløb, der ikke kan passes ind under disse regler. I det tilfælde kan du skrive til mailen info@scoliofys.dk og høre nærmere mht. dine ønsker, og hvilke muligheder vi har i forhold til vores kalender.

Det er muligt at søge kommunen om tilskud til et intensivt forløb og transport, ligeså vel som man kan få tilskud til at tage på intensivt ophold på klinikker i Tyskland og England. Det er kommunerne der kender reglerne for dette.

Nye patienter i nærområdet:

Pr. 1. juli 2017 starter vi alle nye patienter op med en 90 minutters konsultation. Denne ligger udenfor overenskomsten med regionen, og er derfor med fuld egenbetaling. Da vi hr lavet en specialisering indenfor Schroth Best Practice til personer med skoliose og har patienter fra hele landet, må vi ikke bruge vores ydernumre, som dækker Nørrebro til dette. Derudover har vi længe følt, at det var utilfredsstillende både for os og patienterne ikke at have mere tid i første konsultation. Når man laver en screening af en person med skoliose, er der mange faktorer at tage højde for. Vi kunne derfor ikke nå den fulde screening, risikovurdering, samt instruktioner på en normalbehandling på 1/2 time som sygesikringen giver adgang til.

Første gang betales der derfor 1300,- for de 90 minutters konsultation.

Det er muligt, at man har en forsikring, som vil dække. Man skal i det tilfælde selv lægge ud og efterfølgende få pengene refunderet hos forsikringen.

Forløb for personer i nærområdet

Schroth Best Practice terapeuter arbejder principielt med “hjælp-til-selvhjælp”. Du lærer selv at håndtere din skoliose og træning, og træningen kan foregå alle steder – hjemme, i fitness center, i forbindelse med anden træning, på arbejdet og på skoliosehold på klinikken. Det er derfor meget individuelt, hvordan behandlingsforløbene ser ud. Du kommer ikke til at skulle til individuelle konsultationer hos os to gange om ugen i en længere periode, som du måske tidligere har oplevet.

Efter første konsultation er det muligt at opstarte på skoliosehold på klinikken. Disse bookes på nettet, hvilket du får adgang til hos sekretærerne hos Nørrebro Fysioterapi.

Skoliose børne/ungehold
Skoliose børne/ungehold

Derefter afhænger det af patientens generelle tilstand (smerteniveau, andre sygdomme mm), fysiske form, kropsbevidsthed samt om man er vant til at træne, hvordan det skrider fremad. Der er ikke to personer med skoliose, som er ens. Derfor taler vi med den enkelte om den optimale måde at lave forløb på.

For patienter fra andre landsdele

Der er heldigvis kommet nogle flere fysioterapeuter i Danmark, som har uddannet sig til at kunne foretage en grundig screening og instruktion af skoliosepatienter. Du kan finde en Schroth Best Practice terapeut tættest på dig her.

Det er vigtigt, at det fagpersonale du møder, som barn med skoliose eller forældre til børn med skoliose, kan vejlede i forhold til korsettering, hvis risikovurderingen viser, at dette er det vigtigste behandlingstilbud på nuværende tidspunkt.

Hvis du ønsker et behandlingsforløb hos os og kommer fra en anden landsdel, kan det være en fordel med en kortere intensivt forløb, så du er klædt på til at træne selv derhjemme. Kontakt os her for at få tilrettelagt forløb over 2-3 dage. Disse forløb er med fuld egenbetaling undtaget deltagelse på holdtræning.

Vi er opmærksomme på, at mange er børn med skolegang og samtidig har brug for forældrenes deltagelse. Derfor kan det være problematisk med et langstrakt forløb, og vi har gjort det så kompakt som muligt. På ca. 6 timer vil den unge være fuldt ud i stand til at varetage sin træning hjemme – evt. med lidt hjælp fra forældre og billeder, som er taget med egen telefon.

Kontakt os på info@scoliofys.dk

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice