Ny patient

Et forløb opstartes altid med en første konsultation på 90 minutter (nedenfor er indholdet af denne oplistet).

Herefter er det muligt at deltage på mini skoliosehold, eller man kan vælge at træne hjemme selv. Vi skal ALTID se patienten til enten til en individuel opfølgning (30 min) eller en holdtræning 14 dage efter opstarten. Dette sikrer korrekt udførsel af øvelser, patienten kan få afklaret evt spørgsmål/tvivl samt vi kan instruere i flere øvelser.

1. opfølgning (30 min) vil være 4-6 uger efter.

Efterfølgende opfølgningskonsultationer (30 min) ligger som udgangspunkt med et interval på 3 måneder.

Forløbene er altid individuelt tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov og udfordringer.

Priser kan ses her

Indhold af første konsultation:
Grundig screening:
 • Historik fra patienten og behandlingsforløb indtil nu. Der gennemgås evt tidligere korsetteringsforløb, informationer fra læger og andet fagpersonale, smertehistorik, funktionsproblemer i dagligdagen.
 • Gennemgang af medbragte røntgenbilleder, observation af patienten med holdningsanalyse og vurdering af kompensationer og belastningsmønstre
 • Måling af Cobb’s vinkel på røntgenbilleder
 • Adam’s test med måling af rygsøjlens rotation (ATR)
 • Fastlæggelse af kurvemønster efter Lehnert-Schroth terminologi
 • Risikovurdering for progression baseret på alder, Cobb’s vinkel, menarch/stemmeskift (biologisk alder)
 • 5 billeder tages af patienten til at kunne følge udviklingen i holdning over tid
Information:

Patienten skal lære sin ryg at kende samt de kompensationer man laver grundet kurverne. Det er vigtigt, at der bruges tid på at personen forstår, HVORFOR bestemte ændringer skal ske og øvelser laves på en bestemt måde. Det er forskelligt, hvor langt vi når den til første konsultation. Dette afhænger af personens øvrige problemstillinger, smerter, korsetbehandling, risiko, operationer, kropsbevidsthed.

 • Der gives grundig information om kurvemønster og kompensationer
 • Der instrueres i hverdagskorrektioner for at flytte personen væk fra kompensationsmønstrene så meget af dagen som muligt (stående, siddende, liggende, gående osv)
 • Der instrueres i hverdagsøvelser, som kan laves hjemme eller i skole/på arbejde
 • Der instrueres i RAB (Schroth korrektionsvejrtrækning), som er et vigtigt element i øvelserne
 • Der introduceres til Power Schroth øvelser
Hvad skal medbringes:
 • Røntgenbilleder og anden vigtig information
 • En sportstop og tætsiddende underbukser (til brugbare billeder og nemmere screening). Samme tøj må evt gerne bruges til de efterfølgende retjek og billeder, når det er muligt.
 • Bruges korset skal dette medbringes

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice