Ny patient

Ikke to skolioser er helt ens, og det er personerne heller ikke.
Hos ScolioFys er vi trænet til at kunne tilrettelægge behandlingen og forløbet præcist efter din skoliose og problematikker.

Vi ved også, at der ikke findes noget Quick fix til skoliose. 

Vi modtager alle personer med skoliose i klinikken:

 • Børn/unge i vækst
 • Voksne
 • Ældre
 • Opererede

Kontakt os og hør mere om mulighederne for din behandling

Fakta:

 • Man kan ikke fuldstændigt fjerne en skoliose, hverken med operation, korset eller træning. Man kan undgå at skoliosen forværres og forsøge at mindske skoliosen og de gener man kan have fra den
 • Ny forskning viser at sætter man ind tidligt nok kan man undgå de permanente forandringer, der sker i hvirvlerne ved den skæve belastning over tid
 • Det er vigtigt, at behandleren har styr på behandlingen af børn/unge i vækst. Tiden er en stor faktor
 • En stor kurve betyder ikke nødvendigvis store smerter/gener

 

Herefter er det muligt at deltage på mini skoliosehold, eller man kan vælge at træne hjemme selv. Vi skal ALTID se patienten til enten til en individuel opfølgning (30 min) eller en holdtræning 14 dage efter opstarten. Dette sikrer korrekt udførsel af øvelser, patienten kan få afklaret evt spørgsmål/tvivl samt vi kan instruere i flere øvelser.

1. opfølgning (30 min) vil være 4-6 uger efter.

Efterfølgende opfølgningskonsultationer (30 min) ligger som udgangspunkt med et interval på 3 måneder.

Forløbene er altid individuelt tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov og udfordringer.

Priser kan ses her

Indhold af første konsultation:
Grundig screening:
 • Historik fra patienten og behandlingsforløb indtil nu. Der gennemgås evt tidligere korsetteringsforløb, informationer fra læger og andet fagpersonale, smertehistorik, funktionsproblemer i dagligdagen.
 • Gennemgang af medbragte røntgenbilleder, observation af patienten med holdningsanalyse og vurdering af kompensationer og belastningsmønstre
 • Måling af Cobb’s vinkel på røntgenbilleder
 • Adam’s test med måling af rygsøjlens rotation (ATR)
 • Fastlæggelse af kurvemønster efter Lehnert-Schroth terminologi
 • Risikovurdering for progression baseret på alder, Cobb’s vinkel, menarch/stemmeskift (biologisk alder)
 • 5 billeder tages af patienten til at kunne følge udviklingen i holdning over tid
Information:

Patienten skal lære sin ryg at kende samt de kompensationer man laver grundet kurverne. Det er vigtigt, at der bruges tid på at personen forstår, HVORFOR bestemte ændringer skal ske og øvelser laves på en bestemt måde. Det er forskelligt, hvor langt vi når den til første konsultation. Dette afhænger af personens øvrige problemstillinger, smerter, korsetbehandling, risiko, operationer, kropsbevidsthed.

 • Der gives grundig information om kurvemønster og kompensationer
 • Der instrueres i hverdagskorrektioner for at flytte personen væk fra kompensationsmønstrene så meget af dagen som muligt (stående, siddende, liggende, gående osv)
 • Der instrueres i hverdagsøvelser, som kan laves hjemme eller i skole/på arbejde
 • Der instrueres i RAB (Schroth korrektionsvejrtrækning), som er et vigtigt element i øvelserne
 • Der introduceres til Power Schroth øvelser
Hvad skal medbringes:
 • Røntgenbilleder og anden vigtig information
 • En sportstop og tætsiddende underbukser (til brugbare billeder og nemmere screening). Samme tøj må evt gerne bruges til de efterfølgende retjek og billeder, når det er muligt.
 • Bruges korset skal dette medbringes

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice