Korsetter

Korsetter har i mange år været en del af behandlingen af børn og unge med skoliose. Der laves en vurdering af risikoen for progression af skoliosen i forhold til deres nuværende cobb’s vinkel, deres biologiske alder samt Risser stadie (0-5).

Hos børn og unge i primær vækst kan der være behov for at benytte et korset enten kun om natten eller som 18-23 timers korset. Målet med behandlingen er, at bremse udviklingen af kurverne og evt. mindske de kurver, der allerede er. De bedste korsetter er 3-dimensionelt korrigerende og lavet fra CAD/CAM standarder. Det er ekstremt vigtigt, at korsettet er individuelt tilpasset til patienten.

I Danmark brugte man tidligere Boston korset meget, når der skulle laves heltidskorsetter. Der er lavet et højkvalitets studie (RCT), som viser succesrate på 72% i forhold til at holde kurven (Weinstein S et al, New England Journal of Medicine, 2013). Oplevelsen for mange, der har været i et Boston korset er, at de er meget ubehagelige at have på og presser meget ind fra begge sider. De er ikke 3 dimensionelt korrigerende og der er ikke lavet plads til at overkorrigere.

I Danmark benyttes nu oftest natkorsetter som Providence korsettet, som personen har på om natten. Korsettet er mere korrigerende end Boston korsettet, men det bæres kun i nattetimerne. Studier har vist, at tiden i korsettet er afgørende for succes.

I Tyskland har man arbejdet på forbedringer af korsetterne gennem mange år. Dr. Cheneau lavede i 1979 den første udgave af Cheneau korsettet, som blev lavet udfra en gipsafstøbning i termoplast med fokus på 3 dimensional korrektion. Cheneau korsetterne har i mange år været standardkorsettering i flere europæiske lande bl.a. Tyskland.

Dr. Hans R. Weiss har siden arbejdet på at forbedre korsetterne for at opnå den mest korrigerende effekt og samtidig gøre korsettet minimalt til gene for brugeren. Han har nu udviklet Gensingen korsettet (GBW) baseret på Cheneau modellen.

Dette korset laves udfra en 3D skanning og CAD/CAM tilretninger ud fra 7 standardklassificeringer af skoliose. Det giver den største mulighed for individuel korrektion og sikrer, at det ikke er dygtigheden hos den enkelte tekniker, der afgør korsettets evne til korrektion. Nyere studier viser 95% succesrate i forhold til at holde kurven, når korsettet bruges i primær vækst perioden. Hvis man kigger på de forskellige studer, der er lavet på Cheneau korsetterne er der en gennemsnits succesrate på 78,7 %.

Senest har et studie af Gensingen korsettet vist god effekt på store kurver (Cobb’s vinkel over 40 grader). Dette er ret interessant i forhold til, at kurver af denne størrelse ellers indikeres til operation.

Vi arbejder på at ændre standardbehandlingen i Danmark, så den afspejler den nærværende forskning på området. Vi er i gang med at lave Case studies på nogle af de unge patienter vi har på klinikken, som på nuværende tidspunkt har valgt at bruge Gensingen korsettet i deres håndtering af skoliosen. Disse data vil blive publiceret her.

De børn vi har fulgt i fysioterapien, som enten har været i Tyskland eller hos Dansk Skoliose Center og få Gensingen korsettet, har vi set store holdningsmæssige forandringer hos. Derudover har størstedelen oplevet positiv forandring af deres Cobb’s vinkel og rotation.

Der kan læses mere om korsetterne her:

Dansk Skoliose Center – Bedste standard af korsetter er endelig kommet til Danmark.
Scoliosis 3DC – Dr. Moramarco DC i Boston har stor erfaring med Chêneau Gensingen (GBW) korsettet og fordelene i forhold til andre korsetter.
Dr. Weiss Gensingen korsetter

 

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice