Korsetter

Korsetter har i mange år været en del af behandlingen af børn og unge med skoliose. Der laves en vurdering af risikoen for progression af skoliosen i forhold til deres nuværende cobb’s vinkel, deres biologiske alder samt Risser stadie (0-5).

Hos børn og unge i primær vækst kan der være behov for at benytte et korset enten kun om natten eller som 18-23 timers korset. Dette gøres for at bremse udviklingen af kurverne og evt. mindske de kurver der allerede er. De bedste korsetter er fuldstændigt individuelt tilpassede og korrigerer både de laterale kurver, kurverne i sideplanet samt rotationerne i rygsøjlen.

Der findes mange forskellige standarder af korsetter. Vi har set nogen i virkeligt ringe kvalitet hos nogle af vores patienter, som slet ikke har den effekt de bør have og i nogle tilfælde skubber de patienterne i den forkerte retning. Det er ekstremt vigtigt, at korsettet er individuelt tilpasset.

I Danmark brugte man tidligere Boston korset meget, når der skulle laves heltidskorsetter. Der er lavet et højkvalitets studie (RCT), som viser succesrate på 72% i forhold til at holde kurven (Weinstein S et al, New England Journal of Medicine, 2013). Oplevelsen for mange, der har været i et Boston korset er, at de er meget ubehagelige at have på og presser meget ind fra begge sider. De er ikke 3 dimensionelt korrigerende og der er ikke lavet plads til at overkorrigere.

I Danmark benyttes nu oftest natkorsetter som Providence korsettet, som personen har på om natten. Vi hører ofte, at rationalet er at man vokser mest om natten, men det giver ingen mening, når de får lov at “hænge” i deres kurve hele dagen. Studier har vist, at tiden i korsettet er afgørende for succes. Med Providence er der kun en succesrate for at holde kurven på ca. 55 %, hvilket svarer nogenlunde til succesraten for Schroth træningen alene.

Vi har gennem det seneste år haft en hel del patienter på klinikken, som har fået Providence korset. Vi ser ofte, at det ikke korrigerer dem ordentligt og at der næsten ikke er taget højde for rotationen. Samtidig undrer det os, at vi ofte hører, at nogle af patienternes kurver har udviklet sig negativt i den periode, de har haft korsettet på, men at der så ikke forslås et bedre korset.

I Tyskland har man arbejdet på ændringer til korsetterne gennem mange år. Dr. Cheneau lavede i 1979 den første udgave af Cheneau korsettet, som blev lavet udfra en gipsafstøbning i termoplast med fokus på 3 dimensional korrektion.

Dr. Hans R. Weiss har siden arbejdet på at forbedre korsetterne for at opnå den mest korrigerende effekt og samtidig gøre korsettet minimalt til gene for brugeren. Han har nu udviklet Gensingen korsettet (GBW) baseret på Cheneau. Dette korset laves udfra en 3D skanning og CAD/CAM tilretninger. Det giver den største mulighed for individuel korrektion. Nyere studier har vist 95% succesrate i forhold til at holde kurven, når korsettet bruges i primær vækst perioden. Hvis man kigger på de forskellige studer, der er lavet på Cheneau korsetterne er der en gennemsnits succesrate på 78,7 %, hvilket er en væsentlig bedre effekt end Providence.

Vi arbejder på at ændre standardbehandlingen i Danmark, så den afspejler den nærværende forskning på området. Vi er i gang med at lave Case studies på nogle af de unge patienter vi har på klinikken, som på nuværende tidspunkt har valgt at bruge GBW korsettet i deres håndtering af skoliosen. Disse data vil blive publiceret her.

Der kan læses mere om korsetterne her:

Best Practice Bracing Scandinavia – Bedste standard af korsetter er endelig kommet til Danmark.
Scoliosis 3DC – Dr. Moramarco DC i Boston har stor erfaring med Chêneau Gensingen (GBW) korsettet og fordelene i forhold til andre korsetter.
https://bestpracticebracing.wordpress.com/

 

Screening og træning af personer med skoliose efter Schroth Best Practice